Data Responden

Kuesioner

Survey Kepuasan Masyarakat :


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai


Sangat Tidak Sesuai
Tidak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai